Contact Us


Postal Address

Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), PO Box 5546
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 (0) 2 4446900
Fax: +971 (0) 2 4446135

Exhibiting & Sponsorship at UMEX and SIMTEX

Shahla Karim
+971 (0) 2 406 3362
shahla.karim@adnec.ae

Rashed Al Kaabi
+971 (0) 2 406 3954
rashed.alkaabi@adnec.ae

Mohamed Saif
+971 (0) 2 406 3496
mohamed.saif@adnec.ae

Husam Abbas
+971 (0) 2 406 3557
husam.abbas@adnec.ae

For Operations enquiries you may contact:

Operations Team
+971 (0) 2 406 3548
operations@idexuae.ae

Marketing and Branding Opportunities:

Nasma Al Ameri
+971 (0) 2 406 3750
nasma.alameri@adnec.ae

Media Partnership Enquiries:

Dana Al Hanaee
+971 (0) 2 406 3860
dana.alhanaee@adnec.ae

Conference Enquiries:

Malcolm Ferrao
+971 (0) 2 406 3854
malcolm.ferrao@adnec.ae

Rawdha Al Mansoori
+971 (0) 2 406 3618
Rawdha.almansoori@adnec.ae

General Enquiries
info@idexuae.ae